Above the Clouds

TEOFANIA

Waves
Waves
Waves

VIZIUNEA BISERICII TEOFANIA

Să-L cunoaștem pe El și să Îl facem cunoscut!

WhatsApp Image 2021-03-01 at 16.52.35.jp

 

Pietre de poticnire

Dumnezeu prin Moise, a făcut o promisiune din altă lume unui popor de sclavi că vor gusta libertatea, ducându-i într-o nouă țară, propria lor țară, ce avea să devină moștenirea lor.

Rolul poporului evreu era ca în drum spre țară să adune în inimă pietre de aducere aminte a minunilor lui Dumnezeu și să construiască un altar de mulțumire închinat Domnului. Nefăcând în mod constant acest lucru, automat un altar au zidit, dacă nu este de recunoștință, este unul de poticnire. Inima poporului a construit un altar din pietre de poticnire, care le-a reamintit de ce să nu cucerească întreaga țară.

Frica, lenea și dragostea de bani a făcut poporul ales să nu-și cucerească și stăpânească întreaga moștenire plătită cu sângele mielului din Egipt.

Frica nu a blocat doar intrarea în țară pentru prima generație, dar a blocat și cucerirea întregului teritoriu pentru unele seminții. S-au temut de caii și carele lor de fier și nu au izgonit popoarele străine, care apoi le-au devenit ca un ”ghimpe în coastă” (Ios 17:16). Frica este un uriaș pe care Caleb l-a biruit pentru popor, cucerind Hebronul, dar apoi fiecare seminție și individ în parte trebuia să îi facă față, însă cu atitudinea biruitorului. Nefăcând asta, au permis fricii să le blocheze nu intrarea în țară, ci odihna în țară.

Poporul a devenit confortabil cu cât aveau din țară și nu au continuat să ia în stăpânire întreg teritoriul. Lenea pare ceva mic și inofensiv, nu pare nici măcar să se compare cu marile păcate, însă Solomon îl pune pe leneș în aceeași categorie cu nimicitorul. Iar Domnul Isus în pilda talanților pune viclenia pe același taler cu lenea, iar robul leneș nu își pierde doar răsplata, ci și moștenirea cerului (Ios 18:3, Prov 18:9).

Dragostea de banii primiți prin bir a fost mai mare decât dragostea de porunca Domnului cu privire la stăpânirea moștenirii. Înșelăciunea bogățiilor a fost pentru unele seminții spinul ajuns ghimpe care le-a furat pacea, bucuria și ulterior libertatea (Ios 17:13, Mat 13:22).

Vestea bună pentru noi este că pentru fiecare problemă din viața noastră, există o soluție în Cristos. Fiecare piatră de poticnire, dată Lui, poate deveni o piatră de aducere aminte a intervenției Sale în viața ta. Iar antidotul pentru orice fel de poticnire este lipirea de Domnul, de unde curge ascultarea și iubirea de Domnul (Ios 23:8).

Iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El, căci de aceasta atârnă viaţa ta și lungimea zilelor tale și numai așa vei putea locui în ţara pe care a jurat Domnul că o va da părinţilor tăi (Deut 30:20).

Frica se îneacă în dragostea pură de Dumnezeu, lenea se ridică din pat motivată de ceva mai dulce decât confortul, respectiv confortul credinței că vei fi mereu iubit, iar dragostea de bani nu poate fi dată jos de pe piedestal decât dacă o înlocuiești cu o iubire mai mare, dragostea de El.

Toate piedicile noastre își găsesc antidotul în iubirea Lui, care presupune cunoașterea Lui tot mai intimă în fiecare zi.

Să nu lăsăm anxietatea, confortul sau dragostea de orice altceva să ne facă să dezonorăm sângele Mielului, care a curs nu doar pentru ieșirea din robia păcatului, sângele Mielului fără pată a curs pentru stăpânire și domnie (Rom 5:17). În Exod sângele mielului a fost pus pe tocul ușii, pentru ca mielul să poată fi consumat în totalitate, la fel, sângele Mielului a curs ca să rezolve păcatul meu ca să pot intra și să mă hrănesc cu Mielul Însuși, El ne invită la intimitate cu El ca să ne hrănim din El (Ioan 6:51, 54).

Din intimitate se naște biruința.

ACTIVITĂȚI SĂPTĂMÂNALE

Study group

GRUPURI DE CASĂ

Teofania este împărțită în grupuri de casă (Lideri de grupuri: Daniel Lar, Marcel Salahoru, Alin Istrate, Naty Pop, Vinicius Budisan, Andrei Rus, Adrian Petrice). Acestea sunt cadre în care studiem Biblia, împărtășim gânduri, facem activități împreună, dar nu în ultimul rând, învățăm să creștem în dragoste unii față de alții și împreună față de Dumnezeu.

Theater Group

GRUPURI ADN

ADN-urile sunt grupuri mici de 3 persoane, care au ca scop ucenicizarea și creșterea în cadre intime. Aceste grupuri au cateva caracteristici: rugăciune, dare de socoteală, ucenicizare.

Support Group

RUGĂCIUNE

Gupul de rugăciune este un grup deschis, pt oricine are pe inimă rugăciunea si închinarea la adresa lui Dumnezeu.
Suntem conviși că rugăciunea este o armă pusă la dispoziția noastră și doar uniți vom putea birui ca trup al lui Cristos.

NOUTĂȚI

Beach Walk

MODALITĂȚI DE IMPLICARE

DACĂ DOMNUL TE CHEAMA SĂ TE IMPLICI ÎNTR-O LUCRARE A BISERICII, SPUNE UNUI LIDER

  • Școala duminicală

  • Laudă și închinare

  • Echipa de mijlocitori

  • Tehnic (audio/video/administrativ)

  • Alte lucrări